Het programma ‘Als op levenszee’ is voor het grootste deel een muziekprogramma.  
Tussen de muziek door wordt kort een Bijbels thema besproken. Dit kan meditatief zijn via een gedicht of iets wat met het leven en/of de geschiedenis van het volk Israël te maken heeft.
De muziek heeft de boventoon, daaraan toegevoegd wat we op onze levenszee/levensweg tegen kunnen komen en hoe we vanuit de Bijbel via woord of muziek bemoedigd of vertroost kunnen worden. 
De muziek zal bestaan uit een gezongen lied of een instrumentaalnummer, deze muziek zal zo veel mogelijk aansluiten bij het behandelde thema.  
De drie programmamakers hebben allen hun stijl en voorkeuren. Daardoor zal elke uitzending weer iets anders zijn.

Medewerkers aan dit programma zijn: Janny Hartman, Henny Oudenaarden en Jan Visscher en technicus Henk van der Horst.