In dit programma wordt er een Bijbelstudie gedaan over een bepaald Bijbelboek door dhr. j.W. Ouweneel. 

We wensen u een gezegend uur toe.

Het team van Hosanna - Bijbelschool