Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel

Thema: Koningsdag

 1. De HEER’ regeert, de hoogste Majesteit, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. Uw God, o Isrel, heeft de kracht.
 3. Ja, elk der vorsten zal zich buigen.
 4. Wie toch is, als Gij, weldadig?
 5. O allerhoogste Majesteit, (zet d` voor het gevonden woord)
 6. Zo moet de koning eeuwig leven!Vragen: Wie-wat-waar

 1. Van wie zei Jezus: nademaal ook deze een zoon Abrahams is?
 2. Van wie zei Jezus: En deze, die een dochter Abrahams is?
 3. Wat antwoordde Jezus op de vraag: Heere zijn er ook weinigen die zalig worden?
 4. Wie zongen dit lied: ‘De HEERE is een krijgsman; De HEERE is Zijn Naam?
 5. Wie zongen: looft den HEERE, van het wreken der wrake in Israël?
 6. Wie riep op: Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems?

Woordenbak: Psalmregel

 1. Zo is uw roem gerezen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. O HEER, Uw woord bestaat in eeuwigheid, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. De HEER’ regeert; de hoogste Majesteit, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. In Zijne tent, rondom Hem zo vol luister,
 5. Hun zwaard deed hen dit land niet erven;
  Die (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
 6. Maar ’s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen.    (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                              

Woordenbak: Tekst
Thema: Pasen

  Het (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)

 1. ,,Zo moet de Koning eeuwig leven!’’
 2. Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Men spreekt van u zeer herelijke dingen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. Want Sion is van God begeerd,
 5. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Gij hebt het hem gegeven; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 7. Gij hebt m’ in ‘t hart meer vreugd gegeven.