Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar

 1. Wat was de eerste leugen ( in de Bijbel beschreven)?
 2. Wat heeft Henoch geprofeteerd?
 3. Wie was een prediker door gerechtigheid?
 4. Hoe stelt Jezus de weg naar de hemel voor (de weg die tot het leven leidt)?
 5. Wat is Jezus laatste nodiging in het boek Openbaring?
 6. Wat is de laatste vermaning in Openbaring?

Thema: Pinksteren

Oplossing: regel uit een psalmvers

Woordenbak

 1. Uw waarheid tot den wolkenboog;
 2. Daar zal ons ‘t goede van Uw woning                                             
 3. Leer door Uw Geest mij dat gestaâg betrachten.
 4. Tot roem van Uw geducht bestier,
 5. Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog;
 6. Daar niemand struikeld’ in zijn schreden,

Thema: Hemelvaart

Oplossing: regel uit een Bijbeltekst

Woordenbak

 1. Gij heft mijn hoofd omhoog
 2. Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog                                                 
 3. God zal mijn hoofd nu boven ’s vijands benden verhogen (het benodigde woord verlengen met -en)                
 4. Gij voert ten hemel op, vol eer
 5. Blijft gij op Hem betrouwen,
 6. Wij treden uwe poorten in;                        
 7. En verheft met lof (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)            
 8. Buigt u voor Hem neer.
 9. Looft, looft den HEER’, gij Zijne legerscharen
 10. In eeuwige verwoesting neer.
 11. De koop’ren deuren weken      

Thema:  Mijn Koning!

Oplossing: regel uit een psalmvers

Woordenbak

 1. Ik zal Uw naam met dankerkentenis (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                                         
 2. O HEER’, de Koning is verheugd (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Neen, gij, gij zijt het, dien ik eerde (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn Koning (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                       
 5. Dies noem ik God, zo goed als groot
 6. Den (dit woord moet u gebruiken in uw antwoord)
 7. In Zijne tent, rondom Hem, zo vol luister
 8. Denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 9. Wat glans, wat majesteit
 10. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                                               
 11. Zijn lof verbreiden en Zijn eer,