Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Troost

Woordenbak: Regel uit een Bijbeltekst

 1. Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
 2. Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
 3. Tot mijn vermaak en troost, niet had beraân,
 4. Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt;
 5. Ik zal blijmoedig henen treden,
 6. U spreek en roep: Ik, God, ik ben uw God; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                                   
 7. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God,

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Looft God, naar Zijn hoog bevel,            
 2. Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij;            
 3. Zo word’ Uw naam en roem verbreid. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)            
 4. Daar zal mijn stem U prijzen.            
 5. Looft God; zingt eeuwig ’s HEEREN lof!
 6. ’t Rechtvaardig volk zal welig groeien

Thema: Allerhande

Vragen: Wie-wat-waar-welke?           

 1. Was Melchizédek een koning, priester of een profeet?
 2. Wie leefde eerder: Hanna of Izebel?
 3. David verloor 4 van zijn zonen. Kunt u er 2 noemen?
 4. Was Elifaz een vriend van Daniël, Job of Salomo?
 5. Wie zat in Abrahams schoot?
 6. Wat is de eerste en wat is de laatste letter van het Griekse alfabet?