Vanaf heden zijn we niet meer te beluisteren via de kabel 104.1 via Ziggo. Opties zijn: Ether 107.3 FM of via online luisteren.
Als u in de Meente/weidegreven Woont, kan u gebruikmaken van het Meentenet. Voor meer info; contactpagina

Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel

 1. Neem, HEER’, mijn bange klacht ter ore;
 2. In Uwe hand zijn mijne tijden;
 3. Daar plaag op plaag geweldig nedervelden
 4. Weer van mij af de smaadheid, die ik vrees; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 5. Zwijg niet, o God, houd U niet doof;
 6. Springt op van vreugd, verheft Zijn lof, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 7. Dat slaan zal mij het hoofd niet breken;

Woordenbak: Tekst

 1. Gij zijt, o HEER’, van d’ allervroegste jaren,
 2. Nu dan, o HEER’, wat is ‘t, dat ik verwacht?
 3. Zij weken af door trouwelozen handel,
 4. Dies doe ik, in gezangen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

U (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)

 1. Roemt nu, met nieuwe lofgezangen,
 2. Gij, Gij zult vreselijke dingen
 3. Wil, o God, mijn bede horen,

Woordenbak: Psalmregel

 1. De HEER’, de God der legerscharen,
 2. Bij U, HEER’, is de levensbron;
 3. God, de HEER regeert!
 4. De HEER’ zal opstaan tot den strijd;
 5. Ik zal den HEER’ op ’t hoogste prijzen;
 6. O God, toen Gij, met majesteit

Woordenbak: Tekst

1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
2. Gij zijt, o HEER’, van d’ allervroegste jaren, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
3. Komt, laat ons samen Isrels HEER’,
4. K’ Ben jong geweest, en draag nu grijze haren;
5. God is een toevlucht voor de Zijnen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
Van (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
6. Terwijl ik, van geslacht tot geslacht (uit deze regel zoeken wij 4 woorden)