Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Bijbeltekst

Woordenbak

 1. Want mijn roepen en geklag. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)         
 2. Toen gij uw juk moest dragen,                                               
 3. De HEER’ is groot van goedertierenheid.                             
 4. Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden.                                    
 5. Op Mijn naam alleen en Mijn woord zoudt bouwen. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Zulk een last van zond’ en plagen,                                         
 7. God is mijn Licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                      

Vragen: Wie-wat-waar-welke?         

 1. Aan wie vroeg de Heere: Zou Mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen?
 2. Wie zei: Zie het vuur en het hart; maar waar is het lam tot het brandoffer?
 3. Van wie staat in de Bijbel: Gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht?
 4. Tegen wie zei de Heere: Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten?
 5. Wie zei: Ik zal U vragen, en onderricht Gij mij?
 6. Tegen wie zei de Heere: Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden?

Thema: Nieuwjaarswens

Woordenbak

 1. Wij zullen in Zijn woning gaan;                                                               
 2. ’t Is beter als w’ om redding wensen,                                 
 3. Elk noem’ u Gods profeet, en geev’ u eer; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)       
 4. Hoe groot is ’t heil, dat G’ in dit leven;                                                
 5. Die d’ aarde kroont met gunst en zegen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                          
 6. Brengen in het rechte spoor; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                                  
 7. ’t Feest der nieuwe maan,                                                       
 8. Ja veertig jaar hun hoon verdragen,                                                     
   

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Mijn hart, dat voor Uw oog,                                        
 2. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert Gij.     
 3. Indien de HEER’, Die bij ons is geweest,                               
 4. Al zie ik zelfs een leger mij omringen,                       
 5. God is een toevlucht voor de Zijnen;
 6. Merk op in gunst, mijn God, hoe ik U eer;
 7. Hij houdt ze staand’ in hun gevaren;