Oplossing insturen

In onze @pp kunt u eenvoudig uw antwoord insturen.
We hopen dit ook zo snel mogelijk te maken via de website.

Woordenbak: Psalmregel Thema: Israël
1. Red mij hulpvaardig uit den nood,
2. ‘k Roep, HEER’, in angst tot U gevloden,
3. Laat toch Uw arm hun boog niet stijven,
4. Hoor gij, Mijn volk, hoor, Isrel, daar Ik tot
5. Dien G’ uit al ’t aards gedruis (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
6. Uw gramschap straff’ mijns vijands woeden (zet ’t voor het gevonden woord)